Kapłani posługujący w naszej parafii

Lp.

Imię i nazwisko

Stanowisko

Czas posługi

Uwagi

1.     

Ks. Michał Nowak

proboszcz

1939 – 1984

Zm. 1990

2.     

Ks. Andrzej Zając

rezydent

1941 – 1945

Zm. 1955

3.     

Ks. Piotr Dziedziak

rezydent

1951 – 1961

Zm. 1969

4.     

Ks. Jan Kos

wikariusz

1964 – 1971

Zm.

5.     

Ks. Stanisław Duszkiewicz

wikariusz

1971 – 1974

 

6.     

Ks. Stanisław Łukasik

wikariusz

1974 – 1976

 

7.     

Ks. Feliks Kwilas

wikariusz

1976 – 1981

 

8.     

Ks. Kazimierz Rybski

wikariusz

1981 – 1984

 

9.     

Ks. Józef Tabor

wikariusz

1984 – 1985

 

10. 

Ks. Stanisław Duszkiewicz

proboszcz

1984 – 1991

 

11. 

Ks. Krzysztof Wymazała

wikariusz

1985 – 1986

 

12. 

Ks. Józef Hołyst

wikariusz

1986 – 1988

 

13. 

Ks. Kazimierz Rzońca

wikariusz

1988 – 1989

Zm.

14. 

Ks. Piotr Szczupak

wikariusz

1989 – 1990

 

15. 

Ks. Jan Piętoń

wikariusz

1990 – 1993

 

16. 

Ks. Marian Konwent

wikariusz

1993 – 1996

 

17. 

Ks. Stanisław Gancarz

proboszcz

1991 – 2013

Zm. 2 I 2013

18. 

Ks. Adam Wyrwa

wikariusz

1996 – 1998

 

19. 

Ks. Jan Panek

wikariusz

1998 – 2000

 

20. 

Ks. Tomasz Pyrchla

wikariusz

2000 – 2001

 

21. 

Ks. Piotr Machnik

wikariusz

2001 – 2003

 

22. 

Ks. Mariusz Semla

wikariusz

2003 – 2006

 

23. 

Ks. Artur Babik

wikariusz

2006 – 2009

Zm. 28 V 2010

24. 

Ks. Witold Maślanka

administrator

2006 – 2007

 

25. 

Ks. Piotr Głód

wikariusz

2007 – 2010

 

26. 

Ks. Szczepan Wierzbicki

wikariusz

2009 – 2012

 

27. 

Ks. Mariusz Węgrzyn

wikariusz

2010 – 2013

 

28. 

Ks. Zbigniew Kożuch

wikariusz

2012 – 2015

 

29. 

Ks. Tadeusz Sajdak

proboszcz

2013 –

 

30. 

Ks. Roman Michura

wikariusz

2013 –

 

31.

Ks. Sebastian Kolasa wikariusz 2015 – 2018  
32. Ks. Paweł Gruszka

Wikariusz

2018 -