Pogrzeb

Śmierć bliskiej osoby jest zawsze ciężkim przeżyciem. Dlatego trzeba sobie pomagać w załatwieniu formalności, aby nie były dodatkowym ciężarem.

1. Śmierć urzędowo stwierdza lekarz. Dlatego jeśli w domu ktoś umrze trzeba powiadomić pogotowie.

2. Lekarz wystawia zaświadczenie i z tym udajemy się do Urzędu Stanu Cywilnego.

3. W Urzędzie Stanu Cywilnego otrzymujemy Akt zgonu oraz Kartę dla Administracji Cmentarza.

4. Przychodzimy do Kancelarii Parafialnej i tam ksiądz:

- zapisuje zmarłą osobę w Księdze Zmarłych na poddstawie dokumentów z Urzędu Stanu Cywilnego,

- ustala datę i godzinę pogrzebu,

- ustala miejsce pochówku - grób rodzinny, czy nowy

- wystawia lub uzupełnia kartotekę grobu 

- zapisuje pierwsze intencje Mszy Św. za zmarłą osobę

- w kancelarii zostawiamy opłatę za pracę grabarza i ofiarę za posługę kapłana,

5. Po wizycie w Kancelarii Parafialnej trzeba:

- pokazać grabarzowi miejsce pochówku, aby przygotował grób,

- umówić Kościelnego i wynagrodzić ofiarą jego posługę,

- umówić organistę i wynagrodzić ofiarą jego posługę

6. Następnie trzeba udać się do Zakładu Pogrzebowego, aby dopełnić tam ustaleń i formalności. 

UWAGA:

Termin i godzinę pogrzebu trzeba ustalać jak najwcześniej po śmierci bliskiej osoby uwzględniając okoliczności rodzinne,

nawet jeśli jescze nie ma jeszcze dokumentów z USC.

Ustalać należy z księdzem i z Zakładem Pogrzebowym równocześnie,

ponieważ w jednym i drugim miejscu mogą nakładać się inne obowiązki,

trzeba w jednym i drugim miejscu uwzględnić możliwości.