Segregacja śnieci

Zasady segregacji i utylizacji śmieci w naszej parafii:

1.     Śmieci rozdzielamy na 2 rodzaje:

Organiczne – z których może być kompost (wieńce i kwiaty bez plastykowych

                        ozdób, wstążek i doniczek)

Pozostałe– plastik, folia, szkło, metal, wosk, …(wszystko co nie jest biodegradowalne)

2.     Śmieci organiczne składamy na miejscu wyznaczonym na cmentarzu - przyczepa do wywozu kompostu.

3.     Śmieci pozostałe składamy w zadaszonym kontenerze na cmentarzu.

4.     Osoby sprzątające w kościele i w sali katechetycznej zanoszą śmieci do zadaszonego kontenera na cmentarzu.

Te zasady są konieczne ponieważ:

1.     firma wywożąca śmieci pozostałe odbiera je tylko z jednego miejsca

2.     wywóz śmieci następuje po zgłoszeniu przez parafię

3.     nie możemy robić żadnych wysypisk śmieci koło kościoła ani na cmentarzu

4.     kompostownik jest wyznaczony na terenie parafialnym (śmieci organiczne możemy sami utylizować)

Uwaga: jeśli będą pojawiały się śmieci z gospodarstw będziemy zmuszeni założyć stały monitoring odpowiednich miejsc.

Jeśli możliwe to prosimy śmieci z cmentarza zabierać do domowych punktów odbioru śmieci ponieważ przy obecnym tempie wytwarzania śmieci,  szacowany koszt wywozu śmieci może wynosić ok 6000 zł rocznie.