Rada Parafialna

Wyniki wyborów do Duszpasterskiej Rady Parafialnej

23.10.2022 r.odbyły się wybory do Parafialnej Rady Duszpasterskiej.

W wyniku głosowania zostali wybrani:

  1. Józef Kasprzyk
  2. Piotr Kubisz
  3. Jadwiga Szlag
  4. Jerzy Bajerski
  5. Sylwester Oleksyk
  6. Józef Kubisz
  7. Stanisław Jaworecki

Z mianowania do Rady Parafialnej zaproszeni są:

8. Antoni Koczanowicz

9. Zofia Nika

Z urzędu w skład Rady Parafialnej weszli:

10. Ks. Proboszcz

11. Przedstawiciel księży wikariuszy ks. Roman Michura

12. Przedstawiciel pracowników świeckich – Roman Łaś

13. Przedstawiciel Caritasu – Magdalena Żuchowicz

14. Przedstawiciel Domowego Kościoła – Rafał Martuszewski

15. Przedstawiciel Młodzieżowej Grupy Apostolskiej – Marcelina Kasprzyk

16. Przedstawiciel Liturgicznej Służby Ołtarza – Patryk Stawiarski

 

Członkom dotychczasowej Rady Parafialnej składam serdeczne podziękowanie, Bóg zapłać Wam za poświęcony dla parafii czas i pomoc.

Oczywiście dalej prosimy o zaangażowanie w życie parafialne, choć może w inny sposób.