Kapłani posługujący od XVIII w do II W.Ś.

Księża pracujący w parafii Korzenna od XVIII wieku

Lp.

Imię i nazwisko

Lata posługi

Inne uwagi

1.

Ks. Jan Stojowski

1709 – 1721

Kanonik bobowski od 1912 r.

2.

Ks. Teodor Drobojewicz

1721 – 1724

----

3.

Ks. Laurenty Józef Pinieszkiewicz

1724 – 1725

Przyszedł do parafii Korzenna
z parafii Bruśnik

4.

Ks. Józef Malecki

1725 – 1746

Zmarł w 1746 r.

5.

----

1746 – 1748

Parafią zarządzał administrator, niestety niema podanego nazwiska

6.

Ks. Stanisław Ulerwiewicz

1748 – 1750

----

7.

Ks. Jan Piątkiewicz

1750 – 1757

Doktor filozofii, zmarł w 1757 r.

8.

Ks. Sebastian Jan Kotnisiewicz

1757 – 1759

Z parafii Korzenna został przeniesiony do parafii Brzeźnica

9.

Ks. Tomasz Duszyński

1759 – 1789

Zrezygnował z probostwa w 1789 r., pozostał na parafii jako rezydent
i zmarł w 1800 r.

10.

Ks. Stanisław Nowaczyński

1789 – 1795

----

11.

Ks. Stanisław Nitecki

1795 – 1816

Zmarł w 1816 r.

12.

Ks. Jakub Dziatkowski

1816 – 1823

Zrezygnował z parafii w 1923r.,
i objął parafię Wola Radziszewska

13.

Ks. Józef Mikesch

1824 – 1847

Po opuszczeniu parafii przeniósł się do parafii Bobowa

14.

Ks. Onufry Karol Karpiński

1847 – 1889

Instalacja na proboszcza miała miejsce 4 XI 1847 r.

15.

Ks. Jan Kwiatkiewicz

----

----

16.

Ks. Jan Markiewicz

1889 – 1897

W 1897 r. objął probostwo
w Kolbuszowej

17.

Ks. Piotr Kapała

1897 – 1903

----

18.

Ks. Wojciech Guzek

1903 – 1921

Od 1903 roku pełnił funkcję administratora parafii, a 3 II miała miejsce instalacja na proboszcza tejże parafii

19.

Ks. Ludwik Pilch

1921

---

20.

Ks. Władysław Trytek

1921 – 1939

Instalacja na proboszcza 20 VIII 1921 r., wybudował dom parafialny, w 1939 roku objął probostwo w Moszczenicy