Sakrament chrztu świętego

Czynności przed chrztem dziecka.

Zgłoszenia dziecka do chrztu świętego należy dokonać najpóźniej w tygodniu poprzedzającym chrzest.

Zgłaszamy się do kancelarii parafialnej, która jest na plebanii.

Kancelaria parafialna czynna jest pół godziny po każdej Mszy Św. oprócz niedziel i uroczystości.

Trzeba do zapisania danych dziecka mieć do wglądu akt urodzenia dziecka wydany przez USC.

Jeśli akt urodznia jest w innym języku niż polski trzeba mieć jego tłumaczenie. 

Dane potrzebne do zapisania metryki chrztu dziecka:

Adres - gdzie mieszka dziecko.

Jeśli jest z innej parafii potrzebna jest zgoda proboszcza tamtej parafii na chrzest po za parafią.

Dane dziecka:

Nr aktu urodzenia zapisany w USC

Imiona i nazwisko,

Data i miejsce urodzenia,

Data planowanego chrztu,

Dane ojca dziecka

Imiona i nazwisko,

Imię ojca i nazwisko panieńskie matki 

Data i miejsce urodzenia.

Dane matki dziecka

Imię ojca i nazwisko panieńskie matki 

Data i miejsce urodzenia.

Data ślubu kościelnego lub informacja o rodzaju związku rodziców.

Dane chrzestnych:

Imię i nazwisko

Adres zamieszkania.

 

Przy zapisie wydawane są kartki do potwierdzenia spowiedzi dla chrzestnych zawsze, dla rodziców dziecka jeśli spowiedź jest możliwa. 

Chrzestnym może być ten kto:

Jest ochrzczony i bierzmowany,

Ukończył 16 lat,

Prowadzi życie zgodne z nauką Kościoła, to znaczy zachowuje przykazania i przystępuje do sakramentu pokuty i do komunii św.

Dlatego każdy otrzymuje kartkę do spowiedzi aby potwierdzić że przystępuje do spowiedzi, a jeśli z innej parafii potrzebuje potwierdzenia ze swojej parafii, że jest wierzącym i praktykującym katolikiem.

Na uroczystość chrzcielną należy przygotować świecę i tzw. białą szatę.

Uroczysty chrzest dzieci mamy w każdą 3 niedziele miesiąca na Mszy Św. o godz. 11:00. Oraz w drugi dzień Bożego Narodzenia i Wielkanocy.

Na chrzest przychodzimy 15 minut przed Mszą Św. do zakrystii w kościele, gdzie rodzice chrzestni podpisami potwierdzają swoją obecność.

Wtedy składamy potwierdzenia ze spowiedzi przed chrztem. (oraz jeśli były potrzebne zaświadczenia z innych parafii że chrzestny jest wierzący i praktykujący)

Jeśli koniecznie trzeba ochrzcić dziecko w innym terminie, to jego chrzest może być po każdej Mszy Św. która jest zwykle w parafialnym porządku.

Wszystkie inne nietypowe sytuacje omawiamy podczas rozmowy z księdzem w kancelarii.