Sprzątania w kościele

SPRZĄTANIE KOŚCIOŁA

Kto powinien poczuwać się do obowiązku sprzątania w kościele:

Każda rodzina w której małżonkowie mają ok 3 lata stażu małżeńskiego do 70 r. życia starszego małżonka. (do stażu liczymy roczniki kalendarzowe, obecnie 3 lata stażu = małżeństwa zawarte do końca 2014 r)

Jeśli w domu gospodarzami są osoby samotne to także 1 osoba z domu od 30 – 70 r. ż. (70 l. życia = urodzeni po 1946 r. )

O ile u dotyczących nie ma poważnych problemów zdrowotnych, lub jakichś innych.

Jeśli ktoś zamieni się sprzątaniem to wyczytywana jest rodzina z kolejki, a przychodzi do sprzątania osoba zastępcza.

Jeśli ktoś mimo braku obowiązku chce brać udział w sprzątaniu to zawsze może się włączyć.

 

Kolejność rodzin w parafii - klinij tutaj.