Sprzątania w kościele

SPRZĄTANIE KOŚCIOŁA

Kto powinien poczuwać się do obowiązku sprzątania w kościele:

Każda rodzina w której małżonkowie mają od ok 3 lat stażu małżeńskiego do 70 r. życia starszego małżonka. (do stażu liczymy roczniki kalendarzowe, w 2018 r. nie biorą udział małżeństwa zawarte w 2015; 2016 i 2017 r)

Jeśli w domu gospodarzami są osoby samotne to także sprząta 1 osoba z domu od 30 – 70 r. ż. (70 l. życia = urodzeni po 1947 r. )

O ile u dotyczących nie ma poważnych problemów zdrowotnych, lub jakichś innych.

Jeśli ktoś zamieni się sprzątaniem to wyczytywana jest rodzina z kolejki, a przychodzi do sprzątania osoba zastępcza.

Jeśli ktoś nie może przyjść z powodu pracy czy innych obowiązków i nie może znaleźć zastępstwa to zgłasza Ks. Proboszczowi i on znajduje kogoś kto zastąpi.

Jeśli ktoś mimo braku obowiązku chce brać udział w sprzątaniu to zawsze może się włączyć.

 

Kolejność rodzin po kolędzie w parafii - klinij tutaj.